TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH

Nhà tôi có thửa đất 500m2, trong đó 200m2 là đất ở còn lại là đất vườn. Diện tích đất ở tôi đã chia cho hai con trai lớn. Bây giờ tôi muốn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất như thế nào ?

Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6227 trả lời

Theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 5 Nghị định 47/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất : “Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Lưu ý về giá đất khi tính tiền sử dụng đất

Giá đất ở dùng để tính tiền sử dụng đất cho bạn sẽ do Ủy ban cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có địa chỉ Thửa đất quy định. Bạn có thể đối chiếu với quy định về giá đất nêu trên để biết được mức phí mà mình phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở.

Để được tư vấn chi tiết, cụ thể hơn về mức tiền sử dụng đất. Bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900.6272 hoặc số Hotline 0904.680.383.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.