TIỀN LƯƠNG HƯU ĐƯỢC TÍNH THẾ NÀO

Tôi là nữ,  năm 20 tuổi tôi đi làm công nhân và được đóng bảo hiểm xã hội. Nay tôi đã 55 tuổi có 35 năm đóng bảo hiểm xã hội. Giờ tôi nghỉ hưu thì tiền lương hưu của tôi như thế nào và những khoản tiền gì?

Tổng đài tư vấn chính sách 1900.6227 trả lời

Theo quy định tại Điều 73 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì lao động nữ từ đủ 55 tuổi và đủ 20 năm đóng BHXH trở lên đủ điều kiện hưởng lương hưu. Mức hưởng lương hưu hàng tháng theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: “Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%”.

Tiền lương hưu cụ thể

Lương hưu = 75% x bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Ngoài khoản tiền lương hưu hàng tháng thì khi về nghỉ hưu bạn còn được hưởng khoản tiền trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 75 của Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Cứ mỗi năm đóng BHXH được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu được hưởng 75% là 5 năm, bạn sẽ được hưởng số tiền trợ cấp một lần như sau: Tiền trợ cấp một lần = 5 x 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.     

Hãy gọi ngay đến Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội 1900.6227 để được tư vấn, giải đáp miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *