THỪA KẾ VỐN GÓP TRONG CÔNG TY

Bố tôi là thành viên công ty TNHH hai thành viên. Bố tôi mới qua đời và có để lại di chúc cho tôi thừa kế các tài sản của bố tôi. Trong đó bao gồm việc thừa kế vốn góp trong công ty. Tuy nhiên, khi tôi đến công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ thì các thành viên công ty không đồng ý cho tôi trở thành thành viên công ty, như vậy có đúng không?

Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6227 trả lời

Theo quy định tại Khoản 1- Điều 54 của Luật doanh nghiệp về thừa kế vốn góp:Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty. Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích thì người quản lý tài sản của thành viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự là thành viên của công ty”.

Căn cứ quy định của Pháp luật doanh nghiệp. Sau khi nhận thừa kế vốn góp của bố bạn trong công ty. Bạn đương nhiên trở thành thành viên công ty đó dù những thành viên khác có đồng ý hay không. Tuy nhiên, nếu các thành viên khác không đồng ý thì việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của bạn tại công ty sẽ rất khó khăn.

Để bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Bạn cần trao đổi trực tiếp với tất cả các thành viên để công bố về việc bạn là người thừa kế vốn góp của bổ bán trong công ty.

Trường hợp các thành viên công ty đồng tình ủng hộ bạn thì bạn cần thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế và đề nghị công ty thực hiện thủ tục thay đổi thành viên công ty theo quy định của pháp luật. Trường hợp nếu cách thành viên công ty không ủng hộ, bạn nên yêu cầu công ty hoặc các thành viên khác mua lại phần vốn góp mà bạn được thừa kế theo quy định.

Bạn có thể gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại 1900.6227 để được tư vấn, hỗ trợ pháp lý một cách chi tiết, đầy đủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *