THU HỒI ĐẤT, THẨM QUYỀN THUỘC CẤP NÀO

Gia đình tôi được giao đất từ năm 1993, trong quá trình sử dụng gia đình tôi có lấn chiếm thêm vào một số diện tích đất công ích chưa sử dụng do Ủy ban xã quản lý. Trên diện tích lấn chiếm, gia đình tôi đã xây dựng nhà bếp và công trình phụ, năm 2010 gia đình tôi có làm đơn đề nghị Ủy ban xã cho phép gia đình tôi được nộp tiền để sử dụng diện tích đất lấn chiếm nhưng không được sự đồng ý của phía Ủy ban xã. Các bên đã nhiều lần hòa giải nhưng không thành, cán bộ địa chính xã nói với tôi rằng Ủy ban xã sẽ cưỡng chế để thu hồi diện tích đất lấn chiếm của gia đình tôi. Tôi muốn hỏi Ủy ban xã có quyền cưỡng chế thu hồi đất không ?

Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 1900.6227

Gia đình bạn lấn chiếm diện tích đất công ích do Ủy ban xã quản lý là vi phạm Pháp luật đất đai. Tuy nhiên, để tiến hành thu hồi đất thì cần có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định tại Điều 66 của Luật đất đai:

“1.  Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

  1. Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 điều này;
  2. Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.
  3. Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:
  4. Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;
  5. Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
  6. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.”

Căn cứ quy định của Pháp luật đất đai thì không có quy định nào cho phép Ủy ban Nhân dân cấp xã được quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Việc cán bộ địa chính nói rằng Ủy ban xã sẽ cưỡng chế thu hồi đất với bạn là không có căn cứ.

Trường hợp cần tư vấn, hỗ trợ về các vấn đề liên quan. Bạn hãy liên hệ ngay đến số điện thoại của Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 1900.6227.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.