MUA LẠI VỐN GÓP CỦA TOÀN BỘ THÀNH VIÊN

Tôi là thành viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn có 03 thành viên, tôi đang là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty. Hiện nay, tôi đã mua lại vốn góp của hai thành viên còn lại. Vậy tôi có được tiếp tục hoạt động dưới hình thức công ty TNHH hai thành viên không?

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 1900.6227

Dựa vào các nội dung bạn nêu ra. Bạn đã mua lại vốn góp của tất cả các thành viên khác trong công ty. Như vậy, công ty của bạn đã không còn đủ thành viên để hoạt động theo hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Luật doanh nghiệp nữa. Theo quy định tại Khoản 3- Điều 53 của Luật doanh nghiệp: “Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng”.

Căn cứ quy định nêu trên. Sau khi mua lại vốn góp, bạn cần thực hiện thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty của bạn đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bạn mua lại vốn góp của các thành viên khác.

Trường hợp cần tư vấn, làm rõ các quy định của pháp luật hoặc hỗ trợ dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Bạn hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn Pháp luật doanh nghiệp 1900.6227.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *