ĐẤT VƯỜN LIỀN KỀ DÙNG ĐỂ CHĂN NUÔI

Nhà tôi được cấp sổ đỏ năm 2007 với tổng diện tích là 650m2, trong đó có150 m2 là đất ở và 500 m2 đất vườn liền kề. Hiện nay tôi muốn xây dựng chuồng trại chăn nuôi ở phần đất vườn liền kề để mở rộng chăn nuôi. Vậy tội có cần phải xin chuyển mục đích sử dụng đất không?

Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 1900.6227

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

“a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;

b) Chuyển đất  ở sang đất phi nông nghiệp không phải đất là đất ở.

2. Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có:

a) Đơn đăng  ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).”

Trường hợp của bạn là chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn liền kề (đất trồng cây hàng năm) sang đất xây dựng chuồng trại để chăn nuôi thì không cần phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất và không phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên bạn phải đăng ký biến động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Ủy ban nhân dân huyện.

Nếu cần hỗ trợ, tư vấn các quy định liên quan đến sử dụng đất vườn liền kề. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900.6227.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.