CỬA HÀNG XĂNG DẦU VÀ KHOẢNG CÁCH

Gia đình tôi ở ven đường quốc lộ ngoài nội thành. Sắp tới tôi muốn mở một cửa hành xăng dầu. Tuy nhiên, cách nhà tôi khoảng 500 mét đã có một cửa hàng xăng dầu. Tôi muốn hỏi tôi có thể mở thêm được cửa hàng xăng dầu tại nhà tôi không ?

Tổng đài tư vấn Pháp luật 1900.6227 trả lời

Theo những thông tin bạn cung cấp thì bạn dự định mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại khu vực ngoài đô thị và cách cửa hàng xăng dầu khác khoảng 500 mét. Trong các điều kiện để được mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Thì có điều kiện về khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu. Theo quy định tại Khoản 3-Điều 21 của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quy định về khoảng cách tối thiểu giữa hai cửa hàng xăng dầu:

Khoảng cách tối thiểu giữa hai cửa hàng

Khoảng cách tối thiểu giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề (tính từ điểm giữa của cửa hàng) đấu nối đường dẫn ra, vào quốc lộ phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đấu nối được quy định ti khoản 1, khoản 2 Điều này, đồng thời phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa hai cửa hàng xăng dầu, như sau:

Đối với khu vực nội thành, nôi thị

đối với tuyến đường có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề cùng phía dọc theo mỗi bên tuyến quốc lộ không nhỏ hơn 1.000 mét; đối với tuyến đường không có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề dọc theo mỗi bên của đoạn tuyến quốc lộ không nhỏ hơn 2.000 mét;

Đối với khu vực ngoài nội thành, nội thị

đối với đường có dải phân cách giữa, có đủ quỹ đất để xây dựng làn chuyển tốc (phương tiện qua nút giao chỉ rẽ phải), khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề cùng phía dọc theo mỗi bên của đoạn quốc lộ không nhỏ hơn 6.000 mét; đối với tuyến đường không có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề dọc theo mỗi bên của đoạn tuyến quốc lộ không nhỏ hơn 12.000 mét”.

Và theo quy định tại Công văn số 2241/BGTVT của Bộ giao thông Vận tải về việc thủ tục thỏa thuận giữa bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ quy định: Khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đấu nối cửa hàng kinh doanh xăng dầu:+ Trong đô thị không nhỏ hơn 2km (hai kilômét); + Ngoài đô thị không nhỏ hơn 12km (mười hai kilômét)”.

Khoảng cách cụ thể giữa hai cửa hàng xăng dầu

Căn cứ quy định của Pháp luật. Phải đảm bảo khoảng các tối thiểu giữa hai cửa hàng trong đô thị là 2.000 mét. Ngoài đô thị là 12.000 mét, đồng thời tuân theo các quy định đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trường hợp này, bạn sẽ rất khó được các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đối với việc mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu do cách nhà bạn 500 mét đã có một cửa hàng đang hoạt động.

Trường hợp cần hỗ trợ, tư vấn về các quy định liên quan. Bạn hãy liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6227.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *