CHỦ TỊCH THÀNH VIÊN CÓ THỂ KIÊM NHIỆM

Tôi tham gia góp vốn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn và được bầu là chủ tịch thành viên. Do có khả năng quản lý nên các thành viên khác muốn tôi kiêm nhiệm luôn chức danh Giám đốc công ty. Tôi muốn hỏi theo quy định của pháp luật thì tôi có thể kiêm nhiệm được hai chức danh trên trong một công ty không?

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Việc thành lập công ty, bầu các chức danh quản lý, điều hành là do sự thỏa thuận của các thành viên. Hiện nay, theo quy định tại Khoản 1- Điều 57 của Luật doanh nghiệp quy định chủ tịch Hội đồng thành viên: “1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc công ty…”.

Anh hoàn toàn có thể kiêm nhiệm cả chức danh Chủ tịch thành viên và Giám đốc công ty nếu được các thành viên bầu.

Trường hợp cần tư vấn, hỗ trợ pháp lý đối với các vấn đề liên quan. Anh hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900.6227.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *